gegevensbescherming

Bedankt voor uw interesse in onze webshop. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Toegangs- en accommodatiegegevens
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt bezocht, registreert de webserver automatisch een serverlogbestand met bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, het IP-adres, datum en tijd van toegang, de hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens ) en welke documenten de toegang documenteren.

Deze toegangsgegevens worden alleen geëvalueerd om de goede werking van de website te garanderen en ons aanbod te verbeteren. In overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f) AVG dient dit om onze fundamenteel legitieme belangen te beschermen bij een passende presentatie van ons aanbod in het kader van een evenwichtige belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan onze website verwijderd.

Hostingservices via een serviceprovider

Als onderdeel van de verwerking namens ons, biedt een derde partij ons websitehosting- en weergavediensten aan. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de juiste presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan alle andere belangen. Alle gegevens die worden verzameld in verband met het gebruik van deze website of de formulieren in de online shop, zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op hun servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier beschreven kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land buiten de Europese Unie waarvoor de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld.

2. Verzameling en gebruik van gegevens voor het verwerken van contracten en het openen van een klantaccount
Wij verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling, als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail) of als u een klantaccount opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken of om uw contact te verwerken of om een ​​klantaccount te openen en u de bestelling niet kunt voltooien of het account kunt openen of het contact kunt verzenden zonder uw instructies. De gegevens die op de respectievelijke invoerformulieren zijn verzameld, zijn toegankelijk. Wij gebruiken de gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter b OOASA, om de overeenkomst te verwerken en uw vragen te verwerken. Nadat het contract volledig is afgehandeld of uw klantaccount is verwijderd, zijn uw gegevens beperkt tot verdere verwerking en verwijdering na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of wij toestemming hebben gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor andere wettelijk toegestane doeleinden, waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een functie van het opgegeven klantaccount.

3. Overdracht van gegevens
Voor de uitvoering van het contract conform artikel 6 lid 1 zin 1 letter b AVG geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat belast is met de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de bank die verantwoordelijk is voor de betaling en, indien nodig, aan de betalingsdienstaanbieder die namens ons werkt of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder voor betalingsverwerking. In sommige gevallen kunnen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf verzamelen als u bij hen een rekening opent. In dit geval moet u tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens verbinding maken met de betalingsdienstaanbieder. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

We maken gebruik van betalingsdienstaanbieders die gevestigd zijn in een land buiten de Europese Unie. Persoonsgegevens worden alleen aan dit bedrijf doorgegeven als dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren.

4. E-mailnieuwsbrief
E-mailreclame met nieuwsbriefabonnement

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor benodigde gegevens of de gegevens die u afzonderlijk hebt verstrekt om u op basis van uw toestemming onze reguliere nieuwsbrief per e-mail te sturen overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter a van de gegevens Beschermingswet (AVG).

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door een speciale link in de nieuwsbrief te gebruiken. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan wettelijk is toegestaan ​​en u buiten de mate van voorzien in deze verklaring.

E-mailreclame zonder nieuwsbriefregistratie en uw recht van bezwaar

Als wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u heeft hier geen bezwaar tegen gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig e-mailaanbiedingen te sturen op basis van artikel 7 lid 3 UWG over soortgelijke om producten te verzenden zoals die al uit ons assortiment zijn gekocht. Dit is om onze legitieme belangen te beschermen door onze klanten te targeten in advertenties die voorrang hebben op alle andere belangen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of door een daarvoor bestemde link in de promotionele e-mail te gebruiken, zonder dat hiervoor andere kosten dan de verzendkosten in rekening worden gebracht. tegen de basistarieven.

De nieuwsbrief wordt namens ons verzonden door een dienstverlener aan wie wij hiervoor uw e-mailadres verstrekken.

Deze dienstverlener is gevestigd in de Verenigde Staten en is gecertificeerd door het EU-VS Privacy Shield-programma. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn op het gebied van privacybescherming.

5. Cookies en webanalyses
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, passende producten te presenteren of voor marktonderzoek te gebruiken, gebruiken wij op verschillende pagina's "cookies". Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die zwaarder wegen dan alle andere belangen, bij een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 6, lid 1, onder f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van de browser, verwijderd (zogenaamde "sessiecookies"). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Hoe lang ze worden bewaard, kunt u zien in de cookie-instellingen van uw browser. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en dat u individueel kunt beslissen of u deze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt accepteren of uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt ze voor elke browser vinden via de volgende links:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, passende producten te presenteren of voor marktonderzoek te gebruiken, gebruiken wij op verschillende pagina's "cookies". Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die zwaarder wegen dan alle andere belangen, bij een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 6, lid 1, onder f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van de browser, verwijderd (zogenaamde "sessiecookies"). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Hoe lang ze worden bewaard, kunt u zien in de cookie-instellingen van uw browser. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en dat u individueel kunt beslissen of u deze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt accepteren of uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt ze voor elke browser vinden via de volgende links:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.pGebruik door Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC (www.google.de) om de website te analyseren. Dit stelt ons in staat om onze in principe legitieme belangen te beschermen bij een optimale presentatie van ons aanbod volgens § 6 lid 1 zin 1 letter f) DSGVO. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de anonimiteit van het IP-adres op deze website te activeren, wordt het IP-adres afgekapt voordat het wordt verzonden naar de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden anonieme IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Zodra het doel en het gebruik van Google Analytics is beëindigd, worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd.
Google LLC is gevestigd in de VS en is gecertificeerd door het EU-VS-programma voor gegevensbescherming. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn op het gebied van privacybescherming.

U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/ gaoptout?hl=en.

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website opslaat. Er wordt een deactiveringscookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u de cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

6. Adverteren via marketingnetwerken wordt afgeschaft.
De gegevens worden alleen verder verwerkt als u met Google bent overeengekomen dat uw web- en applicatiegeschiedenis door Google wordt gekoppeld aan uw Google-account en dat uw Google-accountgegevens worden gebruikt om de advertenties die u op internet ziet te personaliseren. Als u zich tijdens uw bezoek aan onze website bij Google registreert, gebruikt Google uw informatie en Google Analytics-gegevens om ontvangerslijsten voor cross-device remarketing aan te maken en te definiëren. Hiervoor koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan de Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Google AdWords Remarketing is een dienst van Google LLC (www.google.de). Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten en is gecertificeerd door het EU-VS-privacyprogramma. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn op het gebied van privacybescherming.

U kunt deze link gebruiken om de remarketingcookie te deactiveren. Daarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance terecht voor informatie over het plaatsen van cookies en het doen van de nodige aanpassingen.

7. Plug-ins voor sociale media YouTube-video-plug-ins
Op deze website is de drankaanbieder geïnhaleerd geïntegreerd. Deze inhalator is ter verificatie vervaardigd door Google LLC ('Provider').
YouTube wordt gestreamd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

De Youtube filmpjes die op onze website staan ​​zijn de meest recente. In dit geval zal de informatie beschikbaar zijn op de website op Youtube en in de vorm van video's. De koppeling van de in het frame getoonde video's is een bewijs van interesse en een optimale perceptie van onze belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1 van de AVG.
Het verwijderen en gebruiken van informatie en gegevensbescherming tijdens het vernietigingsproces, evenals het corrigeren en wijzigen van informatie om uw privacy te beschermen, vindt u op Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+ 1knop.html.

8. Het verzenden van beoordelingsherinneringen per e-mail
Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens of na de bestelling, zullen wij uw e-mailadres gebruiken als herinnering om een ​​evaluatie van uw bestelling in te dienen via het evaluatiesysteem dat wij gebruiken in overeenstemming met artikel 6.1 a) AVG.
Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

9. Contactgegevens en uw rechten
Als belanghebbende heeft u de volgende rechten:

Volgens artikel 15 AVG heeft u het recht om informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen voor de daar beschreven omvang
volgens § 16 DSGVO het recht om de onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens te eisen;
Volgens § 17 AVG heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens als verdere verwerking niet mogelijk is.
- over de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- om redenen van algemeen belang; of
- om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
is noodzakelijk;
Volgens artikel 18 AVG heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, op voorwaarde dat
- de juistheid van de gegevens wordt door u betwist;
- de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen ervan;
- wij hebben de gegevens niet meer nodig, maar u heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
- U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG
overeenkomstig artikel 20 AVG het recht om door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
op basis van artikel 77 van het Weens Koopverdrag, het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Hiervoor kunt u in de regel contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woon- of werk- of vestigingsplaats.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via het contactformulier details in onze opdruk.

******************************************************* ******************

recht om bezwaar te maken

Indien wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die voorrang hebben op andere belangen, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking voor direct marketingdoeleinden is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden is, heb je alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortkomen uit jouw specifieke situatie.

Nadat u uw recht van bezwaar heeft uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat de dwingende redenen die de verwerking rechtvaardigen zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking van het doen gelden, uitoefenen of verdedigen juridische claims.

Dit geldt niet als de verwerking voor direct marketing doeleinden is. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.